خط اول : 09361495565
خط دوم : 09373416009
خط سوم : 09038429115
ترجمه طلایی

ترجمه تخصصی طلایی

این نوع ترجمه جهت چاپ در ژورنالها، مقالات تخصصی ISI ، نامه های خارجی و کنفرانسها کاربرد دارد.

این نوع ترجمه 100% تخصصی بوده و توسط یک متخصص آن رشته نیز مجددا بازخوانی و اصلاح می شود.

ترجمه نقره ای

ترجمه تخصصی نقره ای

این نوع ترجمه در مورد پروژه ها و پایان نامه ها ،ترجمه سایت و کاتالوگها و ترجمه نامه های اداری کاربرد دارد.

این نوع ترجمه نیز 100% تخصصی می باشد ولی توسط یک متخصص امر مرور و اصلاح نخواهد شد.

ترجمه تخصصی برنزی

این نوع ترجمه ، یک ترجمه عمومی ، دانشجویی و ارزان می باشد که جهت دانشجویان عزیز یا تولید محتوای سایتها و وبلاگها کاربرد دارد.

این نوع ترجمه 100% تخصصی نیست و ممکن است معانی تخصصی بعضی واژه ها نیاز به اصلاح داشته باشد.

ترجمه برنزی

ترجمه شفاهی همزمان

ارسال مترجم همزمان برای موقعیتهای مختلف علمی، صنعتی و توریستی و کنفرانس ها و همایش های بین المللی در سراسر ایران .

ترجمه شفاهی کار دشواری است و مترجم خبره ای را می طلبد که  آشنایی کاملی با این زمینه از ترجمه داشته باشد.

ترجمه شفاهی
Go to top